Menu strony:
Dane kontaktowe:
Stara Wieś, ul. Dolna 2
woj. śląskie, pow. bielski
kod pocztowy: 43-330
tel. (033) 8457-160
email: poczta@ospstarawies.pl

Poniedziałek, 27 wrześień    
Imieniny: Wincentego, Mirabeli, Justyny     
Do końca roku pozostało 95 dni.

Statystyka zdarzeń 2021:
Pożary: 2
Miejscowe zagrożenia: 1
Alarmy fałszywe: 0
Razem 3
________________

Aktualności


Walne Zebranie Sprawozdawcze

23.02.2020r. w naszej jednostce odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym podsumowano ubieg?y rok. Przedstawiono poszczególne sprawozdania po czym na wniosek Komisji Rewizyjnej jednog?o?nie zosta?o udzielone Zarz?dowi OSP absolutorium za rok 2019. Zosta? przedstawiony plan dzia?alno?ci na bie??cy rok. G?os zabrali zaproszeni go?cie po czym podj?to uchwa?y. Zebranie swoim wyst?pem u?wietni?a Orkiestra D?ta dzia?aj?ca przy OSP. Podczas zebrania ?lubowanie z?o?y?o 29 nowych cz?onków M?odzie?owej Dru?yny Po?arniczej.