Menu strony:
Dane kontaktowe:
Stara Wie, ul. Dolna 2
woj. lskie, pow. bielski
kod pocztowy: 43-330
tel. (033) 8457-160
email: poczta@ospstarawies.pl
nr konta: 64 8134 0002 0003 2274 2000 0010

Poniedziaek, 26 luty    
Imieniny: Mirosawa, Aleksandra     
Do koca roku pozostao 309 dni.

Statystyka zdarze 2021:
Poary: 2
Miejscowe zagroenia: 1
Alarmy faszywe: 0
Razem 3
________________
1 2 | Nastpna

Aktualnoci


"Nikt nie pyta, czy w sercu sie rodzisz"
Ochotnicza Stra? Po?arna w Starej Wsi sk?ada serdeczne podzi?kowania za wspó?organizacj? koncertu tradycyjnych kol?d i pastora?ek
pt. "Nikt nie pyta, czy w sercach si? rodzisz", który mia? miejsce w dniu dzisiejszym. Kol?dy i pastora?ki zosta?y wykonane przez
schol? dzieci?co - m?odzie?ow? dzia?aj?c? w naszej parafii oraz Orkiestra D?ta Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Starej Wsi.
Podzi?kowania kierujemy w stron?:
Beskidzkie Muzeum Rozproszone Diecezji Bielsko-?ywieckiej
oraz wszystkich osób bardzo licznie zgromadzonych na koncercie.


 

Data: 26.12.2023

Dofinansowanie zakupu samochodu

Z przyjemnoscia informujemy o otrzymanym dofinansowaniu na zakup cie?kiego samochodu ratowniczo ga?niczego.


Koncert tradycyjnych kol?d i pastora?ek

Wspó?organizatorzy:

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

Beskidzkie Muzeum Rozproszone Diecezji Bielsko-?ywieckiej

Parafia Rzymskokatolick? pw. Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w Starej Wsi

 

 

Data: 19.12.2023

Dofinansowanie zakupu samochodu

Z przyjemnoscia informujemy o otrzymanym dofinansowaniu na zadanie pt.

"Zakup ciezkiego samochodu ratowniczo - gasniczego przeznaczonego do likwidacji zagrozen srodowiska naturalnego na terenie dzialania Ochotniczej Strazy Pozarnej w Starej Wsi. Zrealizowanego dzieki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Srodowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, dotacja w kwocie 650 000,00 zl.

Data: 26.11.2023

Zawody Sportowo Po?arnicze Gminy Wilamowice
Drodzy przyjaciele naszej jednostki!
Mamy spor? porcj? dobrych wie?ci! Pogoda w sobot? nie rozpieszcza?a🌧️☔ ale stra?ackie zawody gminne i tak si? odby?y. Stra?acy to twarde sztuki😅
Mimo trudnych warunków i mocnej konkurencji nasze dru?yny MDP wygra?y w niesamowitym stylu🏆.
Dziewcz?ca dru?yna MDP mimo ?e dopiero powsta?a nie da?a szans innym i wygra?a 😍
Ch?opaki z MDP jak pewnie wiecie od dawna zdobywaj? dla nas trofea i to pewnie nie b?dzie nic nowego je?li powiemy ?e nie inaczej by?o i tym razem. Tylko, ?e na tych zawodach wzi?li wszystko ... dos?ownie wszystko😁. Ca?y podium! Wystartowa?y 3 nasze dru?yny i kolejno zaj??y 1🥇 , 2🥈 i 3🥉miejsce 🤩.
Kto widzia? ten wie... byli niesamowici. Z?otymi zg?oskami zapisani w historii naszej OSP.
Nasze dru?yny seniorów, kobiece i m?skie równie? spisa?y si? wy?mienicie i zaj??y 2 miejsca 🥈🥈 w swoich kategoriach. Tylko o w?os od pierwszego miejsca❤️‍🔥🧑‍🚒
Wszystkim serdecznie gratulujemy 👏👏👏
Szczegó?owe wyniki zawodów przedstawiaj? si? nast?puj?co:
MDP dziewczyny
1. OSP Stara Wie? 985 pkt🥇😍
2. OSP Pisarzowice 975 pkt
3. OSP Hecznarowice 953 pkt
MDP ch?opcy
1. OSP Stara Wie? I 1028 pkt🥇🤩
2. OSP Stara Wie? II 1012 pkt🥈🤩
3. OSP Stara Wie? III 966 pkt🥉🤩
4. OSP Dankowice 948 pkt
5. OSP Hecznarowice 941 pkt
6. OSP Pisarzowice 933 pkt
7. OSP Wilamowice 883 pkt
Gr. C ?e?skie dru?yny po?arnicze
1. OSP Pisarzowice 140,9 pkt
2. OSP Stara Wie? 146,3 pkt🥈❤️
r. A m?skie dru?yny po?arnicze
1. OSP Hecznarowice 109,4 pkt
2. OSP Stara Wie? 113,8 pkt🥈❤️
3. OSP Pisarzowice 131,1 pkt
4. OSP Wilamowice 196,0 pkt
5. OSP Dankowice 202,4 pkt
Dzi?kujemy za doping wszystkim którzy mimo deszczu postanowili nam kibicowa?.

 

Data: 01.10.2023

1 2 | Nastpna