Menu strony:
Dane kontaktowe:
Stara Wieś, ul. Dolna 2
woj. śląskie, pow. bielski
kod pocztowy: 43-330
tel. (033) 8457-160
email: poczta@ospstarawies.pl
nr konta: 64 8134 0002 0003 2274 2000 0010

Poniedziałek, 27 marzec    
Imieniny: Lidii, Ernesta     
Do końca roku pozostało 279 dni.

Statystyka zdarzeń 2021:
Pożary: 2
Miejscowe zagrożenia: 1
Alarmy fałszywe: 0
Razem 3
________________

Aktualności


Walne Zebranie Sprawozdawcze

23.02.2020r. w naszej jednostce odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym podsumowano ubieg?y rok. Przedstawiono poszczególne sprawozdania po czym na wniosek Komisji Rewizyjnej jednog?o?nie zosta?o udzielone Zarz?dowi OSP absolutorium za rok 2019. Zosta? przedstawiony plan dzia?alno?ci na bie??cy rok. G?os zabrali zaproszeni go?cie po czym podj?to uchwa?y. Zebranie swoim wyst?pem u?wietni?a Orkiestra D?ta dzia?aj?ca przy OSP. Podczas zebrania ?lubowanie z?o?y?o 29 nowych cz?onków M?odzie?owej Dru?yny Po?arniczej.