Menu strony:
Dane kontaktowe:
Stara Wie¶, ul. Dolna 2
woj. ¶l±skie, pow. bielski
kod pocztowy: 43-330
tel. (033) 8457-160
email: poczta@ospstarawies.pl
nr konta: 64 8134 0002 0003 2274 2000 0010

Niedziela, 29 styczeń    
Imieniny: Zdzisława, Franciszka, Józefa     
Do końca roku pozostało 336 dni.

Statystyka zdarzeń 2021:
Pożary: 2
Miejscowe zagrożenia: 1
Alarmy fałszywe: 0
Razem 3
________________
M?odzie?owa Dru?yna Po?arnicza

Przy Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Starej Wsi dzia?a M?odzie?owa Dru?yna Po?arnicza.


 

NASZA DRU?YNA

- Englart Aleksandra - Nycz Szymon
- Fale?ski Mi?osz - Presak Adam
- K?dzior Pawe? - Siwek Kacper
- Mas?yk Dawid - Zar?bski Piotr
- Matusiak Dominik
- Motyka ?ukasz
- Nycz Grzegorz

  - chcesz pozna? nowych ludzi, kolegów?

                    - chcesz bezinteresownie pomaga? innym ludziom?

                                      - chcesz mi?o i przyjemnie sp?dzi? wolny czas?

                                                                DO??CZ DO NAS !!!

- szerzenie znajomo?ci przepisów przeciw po?arowych -

- nauka zasad udzielania pierwszej pomocy -

- rozwijanie sprawno?ci fizycznej poprzez udzia? w zawodach sportowych -

oraz wiele innych ciekawych zaj??...

 

Zbiórki MDP:

-

DO POBRANIA

- Deklaracja wst?pienia do MDP

- Regulamin Zawodów Sportowo-Po?arniczych (CTIF)