Menu strony:
Dane kontaktowe:
Stara Wie, ul. Dolna 2
woj. lskie, pow. bielski
kod pocztowy: 43-330
tel. (033) 8457-160
email: poczta@ospstarawies.pl
nr konta: 64 8134 0002 0003 2274 2000 0010

Poniedziaek, 26 luty    
Imieniny: Mirosawa, Aleksandra     
Do koca roku pozostao 309 dni.

Statystyka zdarze 2021:
Poary: 2
Miejscowe zagroenia: 1
Alarmy faszywe: 0
Razem 3
________________

SALA BANKIETOWA

Sala bankietowa znajduj?ca si? w budynku naszej remizy jest znakomitym miejscem
organizacji przyj?? okoliczno?ciowych oraz spotka? biznesowych.

Sala mo?e pomie?ci? do 150 osób z pozostawieniem miejsca do ta?ca.

Go?ciom oferujemy przestronn? i klimatyzowan?, utrzyman? w ciep?ych kolorach sal?,
w której ca?o?? o?wietlenia wykonana jest w technologii LED.
Do dyspozycji go?ci jest tak?e bogato zaopatrzone zaplecze kuchenne.

W odleg?o?ci oko?o 50 m od budynku remizy znajduje si? parking samochodowy oraz plac zabaw dla dzieci.
Zainteresowanym pomo?emy w kontakcie z firmami cateringowymi
oraz zajmuj?cymi si? dekoracj? okoliczno?ciow?.

W sprawie szczegó?owych informacji jak i rezerwacji sali prosimy o kontakt z gospodarzem obiektu:


dh Rafa? Wróblewski

tel. 512 - 464 - 937

 

Serdecznie zapraszamy!