Menu strony:
Dane kontaktowe:
Stara Wie¶, ul. Dolna 2
woj. ¶l±skie, pow. bielski
kod pocztowy: 43-330
tel. (033) 8457-160
email: poczta@ospstarawies.pl
nr konta: 64 8134 0002 0003 2274 2000 0010

Poniedziałek, 27 marzec    
Imieniny: Lidii, Ernesta     
Do końca roku pozostało 279 dni.

Statystyka zdarzeń 2021:
Pożary: 2
Miejscowe zagrożenia: 1
Alarmy fałszywe: 0
Razem 3
________________

Serdecznie dzi?kujemy naszym sponsorom:

Firmie AgroPunkt za przekazanie darowizny pieni??nej
na zakup sprz?tu ratowniczo-ga?niczego.

www.agropunkt.eu

Firmie Kós-Met za przekazanie podr?cznego
sprz?tu burz?cego.

www.kos-met.pl

Nadle?nictwu Andrychów za dofinansowanie zakupu
pilarki do drewna Husquvarna.

www.andrychow.katowice.lasy.gov.pl

Wojewódzkiemu O?rodkowi Ruchu Drogowego za dofinansowanie
zakupu sprz?tu, maj?cego poprawi? bezpiecze?stwo ruchu drogowego.

www.word.bielsko.pl

Firmie Mat-Sol za dofinansowanie zakupu oprogramowania mOSP, które w znacznym stopniu u?atwi prowadzenie dokumentacji w naszej jednostce.

www.matsol.pl

Firmie DeltaPlus za przekazanie darowizny w postaci kurtek ostrzegawczych oraz
r?kawic jednorazowych.

www.deltaplus.eu

Firmie Auto Z?om Szczerbwski za udost?pnianie wraków samochodów na ?wiczenia taktyczno bojowe.

www.autozlomujemy.pl

 

 

Za okazan? pomoc bardzo serdecznie dzi?kujemy, otrzymane wsparcie na pewno
poprawi gotowo?? bojow? naszej jednostki oraz zwi?kszy bezpiecze?stwo
mieszka?ców Gminy Wilamowice.