Menu strony:
Dane kontaktowe:
Stara Wie¶, ul. Dolna 2
woj. ¶l±skie, pow. bielski
kod pocztowy: 43-330
tel. (033) 8457-160
email: poczta@ospstarawies.pl
nr konta: 64 8134 0002 0003 2274 2000 0010

Niedziela, 29 styczeń    
Imieniny: Zdzisława, Franciszka, Józefa     
Do końca roku pozostało 336 dni.

Statystyka zdarzeń 2021:
Pożary: 2
Miejscowe zagrożenia: 1
Alarmy fałszywe: 0
Razem 3
________________
Cz?onkowie naszej jednostki

 

Zarz?d OSP Stara Wie?

PREZES - Kimla Sylwester

NACZELNIK - Zar?bski Rafa?

Z-CA PREZESA - Stania Kazimierz

Z-CA NACZELNIKA - Szlosarczyk Sylwester

SKARBNIK - Nycz Stanis?aw [senior]

SEKRETARZ - Markiel ?ukasz

GOSPODARZ - Nycz Stanis?aw [junior]

CZ?ONEK ZARZ?DU - Nycz Pawe?

CZ?ONEK ZARZ?DU - Szlosarczyk Aleksander

Komisja Rewizyjna

 PRZEWODNICZ?CY - Nycz Zbigniew

 SEKRETARZ - S?owik Mateusz

 CZ?ONEK KOMISJI - Markiel Marek

 

Jednostka Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Starej Wsi liczy 82 cz?onków zwyczajnych, 7 honorowych,
9 wspieraj?cych oraz 13 cz?onków MDP.
??cznie 111 cz?onków.

Cz?onkowie Zwyczajni:   

  - Adamowicz Patryk

  - Bartnicki Adam

  - Bartnicki Pawe?

  - Capek Dominik

  - Czapnik Mariusz

  - Grzech Micha?

  - Janik Pawe?

  - Janik Rafa?

  - Kruczek Klaudia

  - Kimla Sylwester

  - Klimala Marcin

  - Kóska Tymoteusz

  - Kóska Mateusz

  - Krzy?ak Stanis?aw

  - Markiel Adam

  - Markiel Boles?aw

  - Markiel Grzegorz

  - Markiel Kamil

  - Markiel Konrad

  - Markiel Krzysztof

  - Markiel ?ukasz

  - Markiel Marek [Akacjowa]

  - Markiel Marek

  - Markiel Marian

  - Markiel Mateusz

  - Markiel Stanis?aw [Kasztanowa]

  - Markiel Wac?aw

  - Michalik Robert

  - Michalik Jaros?aw

  - Moca?a Piotr

  - Mo? Bart?omiej

  - Mo? Jan

  - Mo? Marcin

  - Mot?och Pawe?

  - Mynarski Adam

  - Nowak Mariusz [Kaniów]

  - Nowak Stanis?aw

  - Nycz Arkadiusz

  - Nycz Eugeniusz [Spacerowa]

  - Nycz Pawe?

  - Nycz Rafa?

  - Nycz Kazimierz [Starowiejskich]

  - Nycz Stanis?aw [Akacjowa]

  - Nycz Stanis?aw [junior]

  - Nycz Stanis?aw [senior]

  - Nycz Tomasz

  - Nycz Tomasz [Bestwina]

  - Nycz Tomasz [Dankowice]

  - Nycz Zbigniew [Dolna]

  - Nycz Zbigniew [Pielgrzymów]

  - Ochman Jaros?aw

  - P?kala Mateusz

  - Pieczka Amadeusz

  - Pieczka Dariusz

  - Pieczka Leszek

  - Pieczka Tomasz

  - Pucka Robert

  - S?k Bart?omiej

  - S?k Wojciech

  - Sk?czek Adam

  - Skowron Pawe?

  - S?owik Mateusz

  - Stanclik ?ukasz

  - Stania Kazimierz

  - Stania Tomasz

  - Stasica Jacek

  - Stasica Jerzy

  - Stawiarz Adrian

  - Szlosarczyk Aleksander

  - Szlosarczyk Roman

  - Szlosarczyk Sylwester

  - Tomasiczek Tomasz

  - Ulbrich Marcin

  - Wolf Pawe?

  - Zar?bski Kamil

  - Zar?bski Rafa?

  - Zdrowak Mariusz

  - Zelek Konrad

Cz?onkowie Honorowi:

- K?oda Józef

- Ks. Then Grzegorz

- Markiel Józef

- Markiel Stanis?aw [Krótka]

- Mikler Jan

- Mynarski Franciszek

- Norymberczyk Stanis?aw

- Nycz Kazimierz [Familijna]

- Szlosarczyk Stefan

- Szlosarczyk W?adys?aw

 

 

 

 

Cz?onkowie Wspieraj?cy:

- Krysta Micha?

- ?a? Marzena

- Niemczyk Barbara

- Niemczyk Piotr

- Niemczyk Stanis?aw

- Ochman Jan

- P?zio? Zbigniew

- Szlosarczyk Damian

- Szlosarczyk Przemys?aw

 

 

 

 

Cz?onkowie M?odzie?owej Dru?yny Po?arniczej:

- Englart Aleksandra

- Fale?ski Mi?osz

- K?dzior Pawe?

- Mas?yk Dawid

- Matusiak Dominik

- Motyka ?ukasz

- Nycz Grzegorz

- Nycz Szymon

- Presak Adam

- Siwek Kacper

- Zar?bski Piotr