Kontakt

TELEFON ALARMOWY: 998 lub 112

Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi

ul. Dolna 2

woj. śląskie

kod pocztowy: 43-330

tel. (033) 8457-160

nr konta bankowego: 64 8134 0002 0003 2274 2000 0010

e-mail: poczta@ospstarawies.pl