Menu strony:
Dane kontaktowe:
Stara Wie, ul. Dolna 2
woj. lskie, pow. bielski
kod pocztowy: 43-330
tel. (033) 8457-160
email: poczta@ospstarawies.pl
nr konta: 64 8134 0002 0003 2274 2000 0010

Sobota, 13 kwiecie    
Imieniny: Przemysawa, Hermenegildy, Marcina     
Do koca roku pozostao 262 dni.

Statystyka zdarze 2021:
Poary: 2
Miejscowe zagroenia: 1
Alarmy faszywe: 0
Razem 3
________________
Zasady bezpiecznego stosowania fajerwerków

Zbliżający się okres sylwestrowo – noworoczny to czas wzmożonej sprzedaży oraz używania różnego typu materiałów pirotechnicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia osób, a także mogą być przyczyną powstania pożarów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje całkowity zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych dzieciom i młodzieży do lat 18.

Petardy, rakiety, pochodnie, rzymskie ognie są nieodłącznymi elementami sylwestrowej zabawy. Powinny być kupowane po głębokim przemyśleniu.

Przed zakupem materiałów pirotechnicznych, należy sprawdzić czy:
– obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych-pęknięcia, przerwania, wgniecenia czy wybrzuszenia,
– elementy składowe są dobrze ze sobą połączone i nie przesuwają się,
– wyrób, który jest przeznaczony do pionowego ustawienia na podłożu lub wkopania w ziemię jest wyposażony w oprzyrządowanie, pozwalające na właściwe ustawienie w sposób wykluczający przewrócenie lub przechylenie się w trakcie działania,
– petarda przeznaczona do trzymania w dłoni posiada uchwyt zapewniający bezpieczne utrzymanie podczas palenia,
– dołączona jest instrukcja obsługi, zawierająca co najmniej: informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania.
Używanie niezgodnie z instrukcją mogą być przyczyną kłopotów, a w wielu wypadkach stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa życia i zdrowia.

Pamiętajmy:
– sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2,
– fajerwerki świąteczne mogą odpalać tylko osoby pełnoletnie,
– pod żadnym pozorem fajerwerków nie powinny odpalać dzieci. Dzieci muszą być pod stałą opieką osób dorosłych,
– kupujmy fajerwerki u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosujmy się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach fajerwerków.

Podczas używania wyrobów pirotechnicznych należy pamiętać że:
– wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych,
– wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała np. utratę wzroku, palców lub całej ręki,
– w pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych,
– w stanie nietrzeźwym oraz w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo nie odpalajmy petard,
– jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało,
– petardy należy używać tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu,
– przed kupnem należy sprawdzić na opakowaniu znajduje się instrukcja w języku polskim. edynie postępowanie zgodne z instrukcją gwarantuje bezpieczeństwo podczas odpalania petard.

Ograniczenia w używaniu fajerwerków wprowadzają zarówno przepisy kodeksu wykroczeń, jak i prawa lokalnego – w postaci uchwał rad gmin czy zarządzenia wojewody. W art. 51 k.w. opisano czyn polegający na zakłócaniu ciszy, spokoju i porządku publicznego. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych – obowiązuje nieprzerwanie cały rok. Dla wyczerpania znamion wykroczenia, a tym samym podjęcia interwencji przez policjanta, wymagane jest zgłoszenie osoby, której przeszkadza hałas. Zgodnie z k.w., sprawcy grozi mandat karny lub/i wniosek o ukaranie do sądu – grzywną do 5 tys. zł.

Przepisy prawa lokalnego w formie zarządzenia wojewody lub uchwały rady gminy wskazują ramy czasowe, w których dopuszcza się używanie fajerwerków, tj. np. w Sylwestra i Nowy Rok.

Ustawa z 22 czerwca 2001r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym stanowi:
– art.31 § 2 wyroby pirotechniczne mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim, po okazaniu dokumenty tożsamości,
– art. 37 kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesji… osobom niepełnoletnim podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Pamiętajmy o zachowaniu bezpieczeństwa przy odpalaniu fajerwerków, a przede wszystkim o rozsądku i rozwadze. Nigdy nie odpalajmy petard, trzymając je w rękach.Źródło: www.straz.legnica.eu