Menu strony:
Dane kontaktowe:
Stara Wieś, ul. Dolna 2
woj. śląskie, pow. bielski
kod pocztowy: 43-330
tel. (033) 8457-160
email: poczta@ospstarawies.pl

Wtorek, 15 październik    
Imieniny: Jadwigi, Teresy, Florentyny     
Do końca roku pozostało 77 dni.

Statystyka zdarzeń 2019:
Pożary: 8
Miejscowe zagrożenia: 25
Alarmy fałszywe: 5
Razem 38
________________
Alarmowanie Straży Pożarnej

Postępowanie w razie powstania pożaru lub innego zagrożenia:

W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie zaalarmować osoby przebywające w strefie zagrożenia oraz wezwać Straż Pożarną: tel. 998 lub 112. Po wykręceniu numeru alarmowego straży pożarnej i zgłoszeniu się dyżurnego należy spokojnie i wyraźnie podać:

* swoje imię i nazwisko

* numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu

* adres i nazwę obiektu

* co się pali, na którym piętrze

* czy występuje zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego

* po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Przyjmujący może zażądać: potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.


W przypadku pożaru we własnym domu należy:

* zaalarmować Straż Pożarną i osoby znajdujące się w sąsiednich lokalach

* wyprowadzić z mieszkania dzieci i osoby niepełnosprawne

* w zależności od zaistniałej sytuacji podjąć działania gaśnicze, wyłączając dopływ wody gazu i energii elektrycznej,

* nie otwierać okien

* jeśli ugaszenie pożaru we własny zakresie jest niemożliwe opuścić mieszkanie zamykając drzwi jedynie na klamkę.

Nie można dopuścić do odcięcia przez pożar drogi wyjścia z mieszkania. W przypadku odcięcia drogi wyjścia z mieszkania udać się do pomieszczenia najdalej usytuowanego od pożaru posiadającego okno lub balkon zabierając ze sobą (jeśli jest to możliwe) mokry koc zamykając za sobą drzwi innych pomieszczeń na klamkę. Wezwać pomoc przez okno lub z balkonu, a w przypadku silnego wzrostu temperatury i zadymienia położyć się na balkonie pod oknem i okryć szczelnie kocem lub innym okryciem.Żródło: www.chorzow.info