Menu strony:
Dane kontaktowe:
Stara Wie, ul. Dolna 2
woj. lskie, pow. bielski
kod pocztowy: 43-330
tel. (033) 8457-160
email: poczta@ospstarawies.pl
nr konta: 64 8134 0002 0003 2274 2000 0010

Sobota, 13 kwiecie    
Imieniny: Przemysawa, Hermenegildy, Marcina     
Do koca roku pozostao 262 dni.

Statystyka zdarze 2021:
Poary: 2
Miejscowe zagroenia: 1
Alarmy faszywe: 0
Razem 3
________________
Alarmowanie Straży Pożarnej

Postępowanie w razie powstania pożaru lub innego zagrożenia:

W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie zaalarmować osoby przebywające w strefie zagrożenia oraz wezwać Straż Pożarną: tel. 998 lub 112. Po wykręceniu numeru alarmowego straży pożarnej i zgłoszeniu się dyżurnego należy spokojnie i wyraźnie podać:

* swoje imię i nazwisko

* numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu

* adres i nazwę obiektu

* co się pali, na którym piętrze

* czy występuje zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego

* po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Przyjmujący może zażądać: potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.


W przypadku pożaru we własnym domu należy:

* zaalarmować Straż Pożarną i osoby znajdujące się w sąsiednich lokalach

* wyprowadzić z mieszkania dzieci i osoby niepełnosprawne

* w zależności od zaistniałej sytuacji podjąć działania gaśnicze, wyłączając dopływ wody gazu i energii elektrycznej,

* nie otwierać okien

* jeśli ugaszenie pożaru we własny zakresie jest niemożliwe opuścić mieszkanie zamykając drzwi jedynie na klamkę.

Nie można dopuścić do odcięcia przez pożar drogi wyjścia z mieszkania. W przypadku odcięcia drogi wyjścia z mieszkania udać się do pomieszczenia najdalej usytuowanego od pożaru posiadającego okno lub balkon zabierając ze sobą (jeśli jest to możliwe) mokry koc zamykając za sobą drzwi innych pomieszczeń na klamkę. Wezwać pomoc przez okno lub z balkonu, a w przypadku silnego wzrostu temperatury i zadymienia położyć się na balkonie pod oknem i okryć szczelnie kocem lub innym okryciem.Żródło: www.chorzow.info