Menu strony:
Dane kontaktowe:
Stara Wie¶, ul. Dolna 2
woj. ¶l±skie, pow. bielski
kod pocztowy: 43-330
tel. (033) 8457-160
email: poczta@ospstarawies.pl
nr konta: 64 8134 0002 0003 2274 2000 0010

Czwartek, 1 grudzień    
Imieniny: Natalii, Eligiusza, Edmunda     
Do końca roku pozostało 30 dni.

Statystyka zdarzeń 2021:
Pożary: 2
Miejscowe zagrożenia: 1
Alarmy fałszywe: 0
Razem 3
________________
Opis i wyposa?enie samochodu SLRt

Kryptonim:

339[S]84

Podwozie: 
 Peugeot BOXER 355 L3 150
 Moc: 150 KM (110 kW)
 Nap?d: 4 x 2
 DMC: 3500 kg
 Kabina: zespolona 6-osobowa, w uk?adzie miejsc 1+1+4

Zabudowa ratowniczo-ga?nicza:
- konstrukcja i poszycie – stal nierdzewna i aluminium
- ?aluzje – aluminiowe py?oszczelne i bryzgoszczelne
  z uk?adem zabezpieczaj?cym
- uk?ad schowków: 5 (2+2+1)

Wyposa?enie:

 ?redni zestaw hydrauliczny do
ratownictwa technicznego
HOLMATRO

        Pompa: SR 20PC 1
        No?yce: CU 4050 C NCT II
        Rozpieracz ramieniowy: SP 4240 C
        Rozpieracz kolumnowy: RA 4321 C

        W??e typu CORE o d?ugo?ci 10m - 2 szt.

 Zestaw podk?adów i klinów do stabilizacji Holmatro typ A

 Agregat pr?dotwórczy
HONDA EA2000

(moc: 230V - 2,0kW)

oraz:

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1,
- niezale?ne ogrzewanie przedzia?u pasa?erskiego oraz sprz?towego Webasto,
-
pneumatyczno-elektryczny maszt o?wietleniowy LED zainstalowany na samochodzie,
- wyci?garka elektryczna - uci?g 4,2t,
- radiostacja samochodowa Motorola GM 360,
-
radiostacja nasobna Motorola GP 360 - 2 szt.
- radiostacja nasobna Motorola GP 388 - 1 szt.
-
fala ?wietlna LED - ostrzegawcza z ty?u samochodu,
-
skrzynka z narz?dziami,
-
przeno?ny maszt o?wietleniowy z naja?nicami 2x500W,
-
przed?u?acz na zwijadle,
-
ostrzegawcze pacho?ki drogowe - 4 szt.
-
ta?my ostrzegawcze bia?o-czerwone,
-
flary ostrzegawcze w walizce - 6 szt.
-
lizak do kierowania ruchem drogowym - 2 szt.
-
zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy - 2 szt.
-
sorbent,
-
wózek do rozsypywania sorbentu,
-
?rodek neutralizuj?cy Sintan,
-
pilarka spalinowa do drewna Husqvarna 365,
-
przecinarka spalinowa do stali i betonu Husqvarna K 760,
-
no?yce do ci?cia drutu,
-
drabina teleskopowa 3,8m,
-
kask do prac na wysoko?ci, ratownictwa - PETZL Vertex Vent - 2szt.
-
kamizelka asekuracyjna z uprz??? i sygnalizatorem ?wietlnym - 2 szt.
-
ko?o ratunkowe,
-
linka ratownicza - 2 szt.
-
pas bojowy z zatrza?nikiem - 2 szt.
-
podr?czny sprz?t (tj. no?yce do drutu, m?ot 5kg, siekiera Fiskars, siekiero?om,
   ?omy, ?opaty, miot?y
)
-
prze??czniki do w??y,
-
w?? t?oczny W-75 - 3 szt.
-
w?? ssawny W-75 - 2 szt.
-
ga?nica proszkowa 6kg - 2 szt.

Przejd? do:                           

> Zdj?cia samochodu <

> Wybór samochodu <