Menu strony:
Dane kontaktowe:
Stara Wie¶, ul. Dolna 2
woj. ¶l±skie, pow. bielski
kod pocztowy: 43-330
tel. (033) 8457-160
email: poczta@ospstarawies.pl
nr konta: 64 8134 0002 0003 2274 2000 0010

Czwartek, 1 grudzień    
Imieniny: Natalii, Eligiusza, Edmunda     
Do końca roku pozostało 30 dni.

Statystyka zdarzeń 2021:
Pożary: 2
Miejscowe zagrożenia: 1
Alarmy fałszywe: 0
Razem 3
________________
Opis i wyposa?enie samochodu GBA 2,5/16/4

Kryptonim:

339[S]83

Podwozie: 
 Mercedes - Benz Atego 1326 AF
 Moc: 256 KM (188 kW)
 Nap?d:  uterenowiony, 4 x 4
 DMC: 14 ton
 Kabina: zespolona 6-osobowa, w uk?adzie miejsc 1+1+4

Zabudowa ratowniczo-ga?nicza:
- konstrukcja i poszycie – stal nierdzewna i aluminium
- ?aluzje – aluminiowe py?oszczelne i bryzgoszczelne
  z uk?adem zabezpieczaj?cym
- uk?ad schowków: 7 (3+3+1)

Zbiornik wody i ?rodka pianotwórczego:
- zbiornik wody o pojemno?ci  2500 l
- zbiornik ?rodka pianotwórczego o pojemno?ci  250 l
- dozownik ?rodka pianotwórczego (3% i 6%)

Uk?ad wodno-pianowy:
Autopompa dwuzakresowa ze stopniem  wysokiego ci?nienia typ AW 16/8 -  4/40
- wydajno??  2400 l/min przy ci?nieniu  8 bar
- wydajno?? 260 l/min przy ci?nieniu  40 bar
- zraszacze przednie i boczne (4 dysze)
- dzia?ko wodno-pianowe, regulacja wydajno?ci od 800 do 2400 dm3/min
- linia szybkiego natarcia o d?ugo?ci 60 m zako?czona pradownic? wodno-pianow?

Wyposa?enie:

Agregat pr?dotwórczy-trójfazowy
FOGO FH 6540

(moc: 400V - 6,4kW
          230V - 3,2kW)

 Wentylator oddymiaj?cy
SKORPION H22

(wydajno?? 22000 m3/h)

 

Motopompa szlamowa
KOSHIN KTH-80X

(wydajno??: 1340l/min)

Motopompa p?ywaj?ca
NIAGARA 1

(wydajno??: 1200l/min)

- zestaw ratownictwa medycznego OSP R1
- radiostacja samochodowy Motorola GM 360
,
- radiostacja nasobny Motorola GP 360 - 2 szt.
- radiostacja nasobna Motorola GP 300 - 1 szt.

- nawigacja GPS firmy NavRoad,
- latarka Vulkan Xenon - 2 szt.
- pneumatyczno-elektryczny maszt o?wietleniowy z g?owic? 2 x 1000W 
- wyci?garka SUPERWICH EP 16,5 - uci?g 7,5t
- pilarka ?a?cuchowa Husquvarna 40,
- pilarka ?a?cuchowa Stihl 230
,
- ga?nica proszkowa 6 kg BC - 2 szt.
- aparaty powietrzne nadci?nieniowe AUER - 5 szt.
- maski do aparatów nadci?nieniowych - 5 szt.
- sygnalizatory bezruchu - 5 szt.
- w??e po?arnicze t?oczne (W52 - 10szt. W75 - 8szt.)
- w??e ssawne (W110 - 3szt. W75 - 2szt.)

- drabina DW-10,
- drabina teleskopowa, aluminiowa 3,8m
- turbopompa nap?dzana wod? (pompa g??binowa)
- injektor (wysysacz)
- wodery: (spodnio-buty gumowe (2 pary), buty wysokie gumowe (2 pary))
- stojak hydrantowy,
- klucz do hydrantu,
- klucze do ??czników,
- zasysacz liniowy Z-2-12,
- pr?downica piany ci??kiej PP2-15,
- wytwornica piany ?redniej WP2-75,
- pr?downice Turbo Jet - 3 szt.
- pr?downica PW 52 - 1 szt.
- rozdzielacz kulowy 75/52-75-52,
- zbieracz 2x75/110,
- prze??czniki 110/75, 75/52, 52/25,
- pokrywa nasady 75,
- bosak - 2 szt.
- t?umica - 2 szt.
- miot?a ulicówka - 2 szt.
- wid?y
- kopacze
- ?opaty
- ?om
- narz?dzie Hooligan
- pas stra?acki (2 szt.)
- zatrza?nik (4 szt.)
- no?yce do pr?tów
- podpinki w??owe
- opaski w??owe
- smok ssawny 110
- p?ywak smoka ssawnego
- linka ratownicza (3 szt.)
- siode?ko w??owe (2 szt.)
- pacho?ek drogowy (6 szt.)
- ta?ma ostrzegawcza „STRA?" 
- sorbent
- zestaw kominiarski
- skrzynka narz?dziowa

 

 

 

 

Przejd? do:                           

> Wybór samochodu <