Menu strony:
Dane kontaktowe:
Stara Wie¶, ul. Dolna 2
woj. ¶l±skie, pow. bielski
kod pocztowy: 43-330
tel. (033) 8457-160
email: poczta@ospstarawies.pl
nr konta: 64 8134 0002 0003 2274 2000 0010

Niedziela, 4 czerwiec    
Imieniny: Kwiryny, Franciszka     
Do końca roku pozostało 210 dni.

Statystyka zdarzeń 2021:
Pożary: 2
Miejscowe zagrożenia: 1
Alarmy fałszywe: 0
Razem 3
________________

Gor?co zach?camy do przekazania 1% Pa?stwa podatku

na rzecz Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Starej Wsi, KRS 0000026665 !

wi?cej informacji

____________________________________________________________________________________

 

WITAMY

NA OFICJALNEJ STRONIE INTERNETOWEJ

OCHOTNICZEJ STRA?Y PO?ARNEJ W STAREJ WSI

 

 

 

 

 

Stra? Po?arna radzi:

Ka?dy, kto zauwa?y po?ar lub inne zagro?enie, zobowi?zany jest natychmiast zaalarmowa?

najbli?sze otoczenie, w którym przebywaj? ludzie, którzy mog? by? zagro?eni przez rozwój po?aru

lub zagro?enia oraz Stra? Po?arn? - telefon alarmowy 998 lub 112

* * *


> Jak zachowa? si? w czasie po?aru <

> CZAD I OGIE? - obud? czujno??! <

> STOP PO?AROM TRAW <

?l?ski Urz?d Wojewódzki w Katowicach - Komunikaty i Ostrze?enia

________________________
W roku ubieg?ym (2020) nasza jednostka bra?a udzia? w 27 zdarzeniach,
z czego 12 to po?ary,12 miejscowe zagro?enia, 3 alarmy fa?szywe.
Osoby poszkodowane w nast?pstwie zdarze?: 1, ofiar ?miertelnych: 0.